Privacy verklaring

Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. (hierna "HDV") acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van hun website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HDV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

HDV verwerkt slechts persoonsgegevens van haar klanten ter uitvoering van bestaande overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met HDV. Deze gegevens kunnen door HDV ook gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van HDV en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres. HDV verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V., Postbus 2178, 3800 CD Amersfoort. Uw IP adres wordt niet geregistreerd.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die HDV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V., Postbus 2178, 3800 CD Amersfoort.

Klikgedrag

Op de website van HDV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan HDV de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan HDV haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van cookies

HDV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van HDV gemakkelijker voor u te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Beveiligen van persoonsgegevens

HDV heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V., Postbus 2178, 3800 CD Amersfoort.

Wijzigingen

HDV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

(aangepast op 13 april 2012)