HDV Bank
   


  Welkom.


Welkom op de website van de Hollandsche Disconto Voorschotbank
Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. (HDV) is actief met het beheren van de tussen 2005 en 2010 uitgezette portefeuille van consumptief krediet.


Informatie Dienstverlening
Heeft u vragen over een bij HDV lopend krediet, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met uw intermediair.

Een eventuele klacht gelieve u eerst te trachten op te lossen met uw intermediair.
Lukt dit niet, dan kunt u deze schriftelijk aan HDV doen toekomen ter attentie van de Directie. Vermeldt u voor een spoedige behandeling hierbij duidelijk uw naam, het contractnummer en het onderwerp van uw klacht. Voor onverhoopte geschillen zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening.

Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32094832 en in het register Wet op het financieel toezicht (Wft) van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) als aanbieder in consumptieve kredieten.
Onze adresgegevens: Postbus 2178, 3800 CD Amersfoort


Algemene Voorwaarden
"De Algemene Voorwaarden van Hollandsche Disconto Voorschotbank veranderen van tijd tot tijd. Als klant van HDV is het daarom mogelijk dat u bij het afsluiten van uw lening een andere versie van de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen".


Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. 2010 - KvK 32094832 - alle rechten voorbehouden

Disclaimer | Privacy verklaring